Av. Prof. Dr. Rıza AYHAN

Kurucu ortak

Av. Prof. Dr. Rıza AYHAN

ayhan@ayhan-caglar.av.tr

Prof. Dr. Rıza Ayhan Ankara 1953 doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakülte'sini 1975 yılında bitirmiştir. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde Ticaret Hukuku asistanı olarak akademik çalışmalarına başlayarak, 1985 yılında doktorasını tamamlamış, aynı yıl Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ticaret Hukuku yardımcı doçentliği görevi ile öğretim üyeliğine yükselmiştir. Yardımcı Doçentliği sırasında Hukuk Fakültesi Dekan yardımcılığı, Özel Hukuk bölüm başkanlığı ve Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı gibi birçok görev üstlenmiş 1988 yılında Ticaret Hukuku doçenti olmuş ve 1994 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Profesör olmuştur. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin açılışı ile birlikte bu fakültenin de kuruluşunda önceki tecrübesinden istifade edilmiştir. Akademik çalışmalarının beraberinde 1990-1997 yılları arasında Şekerbank T.A.Ş Hukuk Müşavirliği, 1997-2000 yılları arasında  Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği(Banka Meclis Üyesi) Prof. Dr. Rıza Ayhan 2000 yılı Temmuz ayında yapılan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü seçiminde bu göre layık bulunmuş, 2000-2004 yılları arasında bu görevi gerçekleştirmiştir. Rektörlük görevinin ardına 2001- 2005 Başbakanlık Gençlik ve Spor Müdürlüğü Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış, 2008 yılı dönemin Cumhurbaşkanı tarafından Gazi Üniversitesi Rektörlük görevine tekrar getirilerek 2012 yılına kadar Rektörlük görevini bir kez daha icra etmiştir. 2011-2018 Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeli, beraberinde Başkent Üniversitesi Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı görevini yürütmekle birlikte 2014'den bu yana Ayhan&Çağlar Avukatlık Ortaklığı çatısı altında ortaklık kurduğu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR ile hukuki çalışmalarına devam etmektedir.

 

Lisans Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-1975
Doktora Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-1985
Yrd. Doç. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi-1985
Doçent Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-1988
Profesör Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-1994

 

 • 1985-1988 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • 1985-1989 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı
 • 1987- 1989 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı
 • 1996-1997 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 1996- 1997 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 1997- 1998 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Bşk.
 • 1990-1997 Şekerbank T.A.Ş. Hukuk Müşaviri
 • 1997-2000 T.C. Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği (Banka Meclis Üyesi)
 • 2000-2004 Gazi Üniversitesi Rektörü
 • 2001-2002 Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
 • 2001-2005 Başbakanlık Gençlik ve Spor Müdürlüğü Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2001- 2008 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği
 • 2001 – 2005 Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı
 • 2001 – 2008 Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul Üyeliği
 • 2008 – 2014 Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı
 • 2008 – 2012 Gazi Üniversitesi Rektörü
 • 2011- ... Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi 
 • 2014 - ... Başkent Üniversitesi Özel Hukuk ABD Başkanı
 • 2014 - ... Ayhan&Çağlar Avukatlık Ortaklığı Kurucu Ortağı

 • Haksız Rekabet Münasebetiyle Elde Edilen Menfaatlerin İadesi, Konya 1988
 
 • Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları, Konya 1988
 
 • Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları, Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş ikinci baskı, (Yrd. Doç. Dr. Sami KARAHAN-Arş. Gör. İbrahim ARSLAN’la birlikte), Konya 1990
 
 • Ticaret Hukukunun Genel Esasları, Ticaret İşletme Hukuku, Ankara 1992
 
 • Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu, İstanbul 1992
 • Türk Hukukunda Menkul Kıymet Kavramı ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Ankara 1993
 
 • Ticaret Hukuku Uygulamaları, (Doç. Dr. Sami KARAHAN ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARSLAN’la birlikte) Ankara 1995
 • Ticaret Hukuku Soruları, Açıklanmış Doğru Seçenekleri ile Mesleklere Giriş Sınavları Deneme Test Soruları,(Komisyon) Ankara 2000
 
 • “Ticaret Hukuku” Konu anlatımlı çoktan seçmeli Sorular Ankara, 2003
 
 • Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2007
 
 • Ticari İşletme Hukuku ( Genel Esaslar ), (Doç. Dr. Mehmet ÖZDAMAR – Doç. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR ile Birlikte), 7. Bası, Ankara 2014.

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (Seı & sseı & Arts and Humanities)


2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

– Gaining and Losing the Right of Being a Partner (Member) of a Cooperative in Turkish Jurisprudence, Cooperation in Turkey, Ankara 1988, No 8

– Consumer Protection in Turkish Legislation, Cooperation in TurkeyAnkara April 1991, Number 14

– Protection of Consumer Against Misleading Advertisements, Cooperation in Turkey Ankara October 1991, Number LS

– Principles of Turkish Cooperative Legislation, Cooperation in Turkey, Ankara April 1992, number 16


3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler


4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler


5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

-“Anonim Şirketlerde Sermaye olarak Taşınmaz Mal Konulması Taahhüdü”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ankara i98S, C.1,Sayl 1-2

-“Güven Nazariyesi ışığında Teyit Mektubunun Hukuki Niteliği”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Konya 1988, C.I, Sayı 1

-“Anonim Şirketlerde Yönetim Kuruluna Seçilebilmek için Ehliyet Şartı”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Konya 1988, C. I, Sayı 1

-“Federal Almanya’da Tüketicinin Korunması ve Borçlar Hukuku Reformu”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, “Prof. Dr. Coşkun ÜÇOK ‘a Armağan” C .2, Ocak-Haziran 1989, Sayı 2

-“Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Hukuki Mahiyeti “, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, “Naci KINACIOGLU’na Arrnağan” C. I, Sayı 2, sh.31-40, Ankara 1997

-“Türk Ticaret Kanunu Hakkında Görüşümüz”, Türk Ticaret Kanunu Toplantıları, I-II-III, Türkiye Barolar Birliği, Ankara 2007-2008, s. 3-96.

-“Ticari İş Kavramı ve Tacir Sıfatına Bağlanan Ücret ve Cezaların indirilmesini İsteyememe”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,” Oğuz Kürşat Ünal’a Armağan”, Ankara 2013


6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. “Tüketicinin Korunması” Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Konferans, Konya 1989
 2. ‘Türk Ceza Kanunu Ön Tasarısı” üzerine Sempozyum, S-7 Nisan 1987
 3. “Akreditif ve Hukuki Niteliği “Selçuk Üniversitesinde Konferans, Konya 18.S. 1987
 4. “Türkiye ve AET “Gercord Hocmein tarafından verilen Konferansta Çevirmen, Konya 10.10.1987
 5. “Verbraucherschutz und Schuldrechtsreform in der Bundesrepublik Deutschland “Peter Gilles tarafından verilen Konferansta Çevirmen (Bu çeviri daha sonra yayınlanmıştır) Konya 10.10.1987
 6. “Ülkemizde Sermaye Piyasası” Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Konferans, Konya 6.5.1988
 7. “Cumhuriyet’in 65.yılında Türk Hukukuna Bir Bakış” Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi -İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinde Konferans, Konya 28.10.1988
 8. “Sigortacılık ve Bankacılık Faaliyetleri Bakımından Factoring” Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi-iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Konferans, Konya 16.11.1989
 9. “Menkul Kıymetler Piyasasının Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi” Konya Ticaret Odası tarafindan tertip edilen Panel Konuşmacı, Konya 03 .04.1990 (Paneldeki Konuşmanın bir özeti Konya Ticaret Odası Dergisi ‘nin 2S.sayısında yayınlanmıştır)
 10. Etibank Genel Müdürlüğü, Muhasebe ve Maliye Şefieri için Borçlar Hukuku Semineri, Seydişehir, Ekim 1990
 11. Şirketlerin Hukuksal Yapısı

a- “Anonim Şirketlerin Yönetim Organları ve Türk Pazarlama Vakfı” tarafından tertip edilen Seminer (3 Mayıs-28 Haziran 1993) Konuşmacı olarak,

b- “Bankalar Kanunundaki Son Değişiklikler” Konferans, Ankara 1995

c- “Merkez Bankacılığı ve Türkiye’de Bankacılık” Konferans, Ankara 1998

d- “Türk Hukukunda Menkul Kıymet Kavramı ve Kıymetli Evrak Hukukundaki Son Gelişmeler” (Eğitim Semineri), İstanbul 1999

e- “Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeliğinin Yönetimden Doğan Sorumluluğu” Konferans, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Nisan 2000

 1. Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetimden Doğan Sorumluluğu: Pankobirlik tarafından tertip edilen sempozyumda konuşmacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Nisan 2000

7. Diğer Makaleler

-“Tüketim Kooperatifleri ve Tüketicinin Korunması”, Kooperatifçilik Dergisi, Ankara 1985, Sayı 68

-“Açık Poliçenin Anlaşmaya Aykırı Olarak Doldurulması”, Konya Ticaret Odası Dergisi, Konya 1988, Sayı 1.

-“Kooperatiflerden Çıkma” .Kooperatifçilik Dergisi, Ankara 1988, Sayı 80

-“Birikimi i Oy Hakkında”, Prof. Dr. Fikret Erene Armağan, Ankara 2006, s. 237-260.


8. Uluslararası atıflar


 

 1. YURTDIŞI ARAŞTIRMALARI
 • 1978 Almanya” Akademik çalışmalar”
 • “1980-1981 Almanya” DAAD bursiyeri olarak akademik çalışmalar”
 • 1987 Almanya” Akademik çalışmalar”

 

 1. ARAŞTIRMA PROJELERİ
 • Limited Şirketlerde Tatbikattan Doğan Aksaklıklar. Bilhassa Azınlığın Hirnayesi Meselesi (Doç. Dr. Rıza AYHAN, Konya (988)
 • Türk Bankacılık Sistemi ve Faizsiz Bankacılık (Doç.Dr.Rıza AYHAN-Arş. Gör. İbrahim ARSLAN, Konya (989)
 • Marka Hukuku (Doç. Dr. Rıza AYHAN-Arş. Gör. Sami KARAHAN, Konya (1989)

 

 1. KOMİSYON ÇALIŞMALAR
 • “Rekabeti Sınırlayan Anlaşmalar ve Uygulamalar Hakkında Kanun Tasarısı” Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin 17.04.1990 tarihinde Tertip ettiği toplantıda oda temsilcisi,
 • “Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Tasarısı” Türk Ticaret Kanunu’nda yapılması düşünülen değişiklikler hakkında hazırlanan Mütalaa, Ankara 1990
 • Türkiye Barolar Birliği ‘nin organize ettiği “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları I-II-III” isimli toplantılarda başkanlık ve bu isimle yayınlanan kitapta geniş bir özet, Ankara 2007-2008

 

Türk Hukuk Enstitüsü

Türk Kooperatifçilik Kurumu

Ankara Binicilik ihtisas Kulübü

Anadolu Kulübü

Gazi Üniversitesi Mezunları Derneği

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği