Yayınlar

Anonim Şirketlerde Esas Sermayenin Azaltılması, Ankara 2010, Turhan Kitabevi.

Anonim Şirketlerde Esas Sermayenin Azaltılması, Ankara 2010, Turhan Kitabevi.

Yayın Yılı: 2010 Ekleme Tarihi:09.09.2018