Yayınlar

Marka Hukuku-Temel Esaslar, 2. Baskı, Ankara 2015, Adalet Yayınevi.

Marka Hukuku-Temel Esaslar, 2. Baskı, Ankara 2015, Adalet Yayınevi.

Yayın Yılı: 2015 Ekleme Tarihi:09.09.2018